Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012

Ο Νυμφίος

                                           
                                                              40 x 22 cm , αυγοτέμπερα πάνω σε φυσικό ξύλο

                                                                  23 x 15 cm , αυγοτέμπερα πάνω σε φυσικό ξύλο

Άγιος Κωνσταντίνος

               
                                                               25 x 17 cm, αυγοτέμπερα πάνω σε φυσικό ξύλο

Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2012

Σάββατο, 28 Απριλίου 2012